Vítám vás při řešení Epizody v Praze. Příběhem vás povedou tlačítka v dolní části stránek. Tlačítko zpět◄ vašeho mobilu vás vrátí do děje při náhodném prokliku horního loga tutm.city. Od zadání kódu máte k dispozici plných 24 hodin. Dobře se bavte a hodně štěstí.
Attis

AKCE
©2006-2021 TUTM.CITY. All rights reserved.
Copyright©2006-2021 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace nebo kopírování softwarových řešení, obsahu webů, textů, fotografií, filmů a veškerého dalšího provedení je bez písemných licenčních smluv striktně zakázáno a představuje porušení autorských práv. Kompletní právní ochrany pro Českou republiku zastupuje: právní kancelář agentury DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875