12 OTÁZEK
VELKÁ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ


ČEKÁ VÁS
Čeká vás 12 otázek. Odpovědi zapisujte dole na této straně.


VÝHRY
Každý, kdo odpoví správně na všech 12 otázek, má nárok na výhru v podobě vstupenky pro 2 osoby k vybranému outdoor zážitku. Nárok na výhru se dozvíte do 24 hodin od odeslání odpovědi. Výherci obdrží výhru na svůj herní E-mail, prostřednictvím kterého odpovídali na soutěžní otázky. Výhry budou odeslány nejpozději 2 dny po odeslání správných odpovědí.


TERMÍN SOUTĚŽE
Termín konání soutěže:
15.9.2023, 00.01 hod. - 15.10.2023, 24.00 hod.
Z jednoho E-mailu máte právo odpovídat jen jednou. 

Otázka 1

Ať jest ten příběh pravdou,
či jen slovy vypravěče zněl,
na jeho činy vždy
císař chválu pěl.
V době alchymistů tvořil,
Člověka umělého stvořil!

Odpovědí je: Jméno muže.  


Otázka 2

Labyrintem světa se proplétal,
zatímco ráj mu v srdci rozkvétal,
za pravdu čistou toužil bojovat,
a proto musel často cestovat.
Dalšího takového už dnes nenajdeš,
ve školní lavici vždy naň si vzpomeneš! 

Odpovědí je: Jméno muže.   


Otázka 3

Naivní tvor jménem chlap,
před bohyněmi dělal hafy-haf.
Krásnou ženu chtěl omámit,
výměnou za jablko se nechal napálit.
Následkem volby té slzy kanou,
namísto svobodné - získal vdanou!

Odpovědí je: Jméno ženy. 


Otázka 4

Každý egyptolog zná bezpochyby odpověď na následující otázku. Odhadnete ji i Vy? Kdo byla první mumie? 

Odpovědí je: Jméno první mumie.  


Otázka 5

Stará pravda někdy praví,
ten kdo mlčí, je ten pravý.

Tady to však neplatí.

K Atlantidě hledáš stopy,
marně čekáš na výkopy,
dalších vědců, kteří v touze,
proslavit se, blouzní pouze,
zleva zprava v světě hledají,
stopy, fakta, správné nemají.

Chceš-li zvědět pravdu skrytou,
hledej muže, popsal ji tou
jistotou, co svědčí přeci,
že znal fakta, popsal věci.

Stvořil dílo, které celé,
plné faktů, žije déle,
žije déle, nežli jeho autor sám,
popsal, co obtížné je spatřit nám.

Zpráva jeho, musí stačit,
jednoznačně cestu značit,
není sporu, on byl mužem tím,
jenž pomůže ti, slovem svým.

Doufat v zázrak, není cílem,
spojen vírou, vyšším cílem,
přemýšlej a nech se vést,
k branám Atlantidy, cestou cest.

Odpovědí je: Jméno filozofa, který jako jediný dokázal popsat Atlantidu?


Otázka 6

Krvavou daň hodlal zastavit,
neváhal za to hruď svou nastavit.
Do nitra labyrintu musel putovat,
s monstrem podivným uvnitř bojovat.
Červené klubko u něj nalezneš,
tváří v tvář Egu - naň si vzpomeneš!

Odpovědí je: Jméno muže.    


Otázka 7

Nátlak Říma rychle vadl,
když Cyril Moravě perem vládl,
po mnoha staletích teď mnozí věří,
že slavní Big Brothers byli jen kněží.

S cílem zakrýt věci takové,
svět vás klamal, že jsou Řekové,
zrnko pravdy, v haldě bezcenného písku,
protři oči, odhal alma mater vísku.

Odpovědí je: Jméno města, ve kterém se mladší z bratrů stal profesorem univerzity, se znalostmi sedmi svobodných umění (gramatiky, logiky, rétoriky, aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie).     


Otázka 8

Z řad umělců,
a že jich bylo,
vždy vynikalo jeho dílo.

Ač proslul jako malíř především,
též v ostatních sférách
byl mužem noblesním.

Bůh jasnou myslí
Itala obdařil,
tak objev nejeden
se mu podařil.

Znalosti mnohé
v denících ukrýval,
zápisem nejasným
pravdu přikrýval.

Levá a pravá,
všeho dočasu,
v zrcadle spatříš
všechno pro krásu.

Na sklonku života
přijal pozvání,
do země svobody
odvezl poznání.

Odpovědí je: Jméno země. 


Otázka 9

Žil či nežil?
To přec víme!
Celou pravdu,
těžko zvíme.

(Kniha Abramelina Mága,
k nesmrtelnosti skrývá práva!)

On rukopisy vzácné sbíral,
už když na cestu se vydal,
do Santiago de Compostela,
tak praví legenda celá.

Hebrejsky cestou
s někým hovořil,
tím dobrý základ
sobě vytvořil.

(Kniha Abramelina Mága,
skrývá k nesmrtelnosti práva?)

Alchymie, medicína,
farmacie, není dřina,
tajemství když velká znáte,
stříbro, zlato, uděláte.

V závěti se mu
skvělý čin podařil,
potřebné v Paříži
majetkem obdařil.

Odpovědí je: Jméno muže.   


Otázka 10

Francouzští králové
hold knize této vzdali,
když na ni stovky let
oddaně přísahali.

Na text tak záhadný
v údivu mnozí hledí,
jistě je posvátný,
buď před ním v úctě bledý.

Autor je neznámý,
pravdu se nedozvím,
text tolik prastarý,
psal to snad Jeroným?

I cara ruského
pozvali v domnění,
že stane v údivu,
knize se pokloní.

Car Petr Veliký
věděl hned mnohem více,
než všichni Francouzi,
vždyť je to Cyrilice!

Odpovědí je: Název knihy, na kterou francouzští králové omylem stovky let při korunovaci přísahali?


Otázka 11

Slova a čísla,
ukrytá v kameni,
slova a čísla,
stopou jsou řešení.

K odhalení jména muže
mapa dobře napomůže.
Navštívením párů měst,
inspiruj se, nech se vést.

Manětín a Radnice
potěší tě velice.
Posílen jak jarní mízou
Jesenice s Horní Břízou.

Projdi se a dozajista,
spatříš pravdu, jsem si jistá.
Pro jistotu bych jen přidala
jedno slovo - Kabala.

Odpovědí je: Jméno muže.


Otázka 12

Hádanka finální se číslem otvírá,
údajem, jenž tělo lidské ukrývá.
Jaké skvělé číslo tají nám?
Vždyť počet obratlů je dobře znám. (33)

Proč právě tolik?
Noci sen?
Odpověď jasná,
Jako den!

A roků Krista?
Těžko uvěřit.
Ten počet sedí,
lze to ověřit? (33)

Proč právě tolik?
Noci sen?
Odpověď jasná,
Jako den!

To číslo je tajemné,
byť se tak netváří,
v stupnici Newtonově,
vodu vám uvaří. (33)

Proč právě tolik?
Noci sen?
Odpověď jasná,
Jako den!

Nadšeni shodou tou,
a s mozkem hbitě zaplým,
vzdáte hold věcem přemnohým,
než pouze vatikánským kaplím. (33)

Proč právě tolik?
Noci sen?
Odpověď jasná,
Jako den!

Proč stupně zednářské,
nejvyšší číslo znají?
Mají snad odpověď,
co toto číslo tají? (33)

Proč právě tolik?
Noci sen?
Odpověď jasná,
Jako den!

Otázka blíží se,
jistě již tušíte, z jakého bude těsta.
Tak ještě napovím, věta zní:
"Já jsem ta cesta."

Symbolog nebo mág,
vždycky ví přesně kolik!
Otázka tedy zní:
Proč nejvíc právě tolik? (33)

Otázka mystická?
Není se třeba lekat.
Jen vědu logickou,
tu tady nutno čekat.

Odpovědí je: Pravý symbologický význam čísla 33, jeho tajný význam a původ.

Vaše odpovědi

Je nutno vyplnit všechny řádky.
Vaší odpovědí nebo slovem nevím.
Poté stiskněte ODESLAT.

TUTM.CITY
TOUNRAVELTHEMYSTERY© TUTM.CITY 2006-2023